اینترنت بدون محدودیت

اینترنت ماهواره‌ای

/post-75

اینترنت ماهواره‌ای تا چند ماه آینده در آسمان ایران ظاهر می‌شود