اپلیکیشنها

  • اپلیکیشن هایفوتراپی    لطفا جهت دانلود و نصب روی تصویر کلیک نمایید.   hifu.therapy.ir (2).apk
  • اپلیکیشن آموزش لیزر موهای زائد  لطفا جهت دانلود و نصب روی تصویر کلیک نمایید.  ir.LaserHairRemoval (2).apk

  • اپلیکیشن لیزر موهای زائد   لطفا جهت دانلود و نصب روی تصویر کلیک نمایید.