تزریق ژل و بوتاکس

در این مرکز از بهترین تجهیزات و لوازم جهت تزریق ژل و بوتاکس استفاده میشود . و همچنین توسط شخص پزشک متخصص این فرایند برای شما انجام میشود.