شرایط شرکت در کلاس های دستگاه اس اچ آرکلاسهای (اس اچ آر) به صورت عمومی و یا خصوصی برگزار میشود. شرایط  شرکت در این کلاسها و دریافت مدرک به شرح زیر میباشد.شهریه شرکت در کلاسهای اس اچ آر مبلغ یک میلیون دویست هزار تومان میباشد در 3 جلسه 2 ساعته  اخذ مدرک در دوره مقدماتی شهریه شرکت در کلاسهای اس اچ آر مبلغ یک میلیون و هفتصد هزار تومان میباشد در 4 جلسه 2 ساعته اخذ مدرک در دوره پیشرفته

لطفا جهت ثبت نام روی لگوی کلینیک اسمان کلیک نمایید.

کلاسهای کار با دستگاه لیزر موهای زائد (اس اچ آر)

بخش اول -کلیات دستگاه (اس اچ آر)

فصل اول -تعریف کامل و اصولی شناخت دستگاه لیزر موهای زائد

فصل دوم -شناخت و وظایف اپراتور به طور کل

بخش دوم -نحوه شروع بکار با دستگاه لیزر موهای زائد (اس اچ آر) به صورت کاملا عملی

مبحث اول-لیزر موهای زائد صورت -چونه -زیر گردن

مبحث دوم-لیزر موهای زائد زیر بغل -بین سینه ها -و شکم

مبحث سوم-لیزر موهای زائد بیکینی-ران ها و بین کشاله های ران

مبحث چهارم -لیزر موهای زائد -ساقها - ساعدها .روی دست و پا

مبحث پنجم-لیزر موهای زائد -پشت گردن تا پشت کمر

مبحث ششم -لیزر موهای زائد -قسمت پشت کمر و باسن

بخش سوم -نحوه قرار گیری بیمار و دستگاه در هنگام انجام لیزر موهای زائد