مرکز اصلی و تخصصی هایفوتراپی اولین و تنها مرکز تخصصی در این زمینه میباشد .

درمان با دستگاه هایفو دابلو گلد 

نکات مهم در خصوص درمان و یا پیشگیری با دستگاه هایفو دابلو گلد

 1. از هایفو برای پیشگیری و یا درمان چین و چروک صورت 
 2. رفع خط خنده و یا پیشگیری از بوجود امدن خط خنده 
 3. رفع خط اخم و یا پیشگیری از بوجود امدن خط اخم 
 4. رفع غب غب و یا پیشگیری از بوجود امدن غب غب 
 5. از بین بردن گودی دور چشم 
 6. ار بین بردن شلی پوست صورت
 7. از بین بردن افتادگی در نقاط مختلف پوست ضورت و قسمتهایی در بدن 
 8. از بین بردن چروکهای پیشانی و یا پیشگیری از بوجود امدن چروکهای پیشانی 
 9. از بین بردن چروکهای گردن و یا پیشگیری از بوجود امدن چروکهای گردن

با استفاده از دستگاه دابلو گلد .و قابلیت منحصر به فرد این دستگاه

 این دستگاه که همینجا هم باید گفته شود .حتما و توسط پزشک عمل هایفوتراپی انجام شود.

 • قابلیت و حذف افتادگی سینه ها 
 • قابلیت و حذف افتادگی و شلی شکم و پهلو ها 
 • قابلیت و حذف افتادگی و شلی پشت بازوها 
 • قابلیت و حذف افتاگی و شلی باسن و نقاط بیکینی 
 • قابلیت و حدف افتادگی و شلی زانو ها و بازوهامدت زمان انجام پروسه هایفوتراپی چقدر میباشد.؟ • مدت زمان انجام این پرسه برای صورت در حدود 45 تا 60 دقیقه 
 • مدت زمان انجام این پروسه برای بدن در حدود 30 دقیقه میباشد

تاثیر گذاری هایفوتراپی چه زمانی نمایان میشود .و مدت ماندگاری آن چقدر است ؟


 • تاثیر گذاری واقعی و نتیجه گیری 100 درصدی در انجام هایفوتراپی به بهترین روش از 20 روز تا 3 ماه 
 • زمان نیاز دارد .در واقع زمان انجام هایفوتراپی 30 درصد مشخص میشود و الباقی از 20 روز بعد از عمل 
 • هایفوتراپی تا 3 ماه بطول می انجامد 
 • مدت زمان ماندگاری با روش هایفوتراپی با دستگاه هایفو دابلو گلد در سنین مختلف یکسان نیست 
 • در افراد سنین 25  در حدود 10 تا 15 سال ماندگاری 
 • در افراد سنین 35 در حدود 10 سال ماندگاری 
 • در افراد  در سنین 45 سال در حدود 7 سال ماندگاری 
 • در افراد در سنین 55 سال 5 سال ماندگاری 
 • در افراد در سنین بالای 55 سال انجام هایفوتراپی در زمان انجام نسبت به افتادگی صورت توسط پزشک 
 • اعلام میشود

عواملی که  تاثیر گذاری هایفوتراپی بهتر و ماندگار تر میکند .


 • انجام عمل هایفوتراپی با دستگاه هایفو دابلو گلد 
 • انجام عمل هایفوتراپی توسط شخص پزشک 
 • شناخت صحیح و بررسی نقاط مختلف صورت جهت انجام هایفوتراپی که توسط پزشک امکان پذیر میباشد

The main center and specialized هایفوتراپی is the first and only specialized center in this field.


Treatment with Hifu  Gold


Important points regarding the treatment or Prevention With Hifu gold

for the prevention or treatment of Hifu wrinkles

eliminate laugh lines or prevent the emden laugh lines

Removal Line or prevention of line created to fix and


Using dubello geldo .And the unique ability of this device.


     This device should be told right here .Of course and done by the physician of the hyphotropic operation.

    The ability and deletion of the breasts.

    The ability and deletion, the belly and the sides.

    Ability and removal, Shelley behind the arms.

    Ability and removal of exposure, Shelley of the ass and bikini points.

    Capability and guise and Shelley, knees and arms.

    Your browser does not support HTML5 video.

    How long it takes to do the hyperdrive process.؟


        That's how long it takes to make this run for about 45 to 60 Minutes.

        The process is done for the body in about 30 minutes.

    The effect of the xhotropic influence appears when .And how long will it last ?


        True impact and success rate 100% in the highhotraphy by the best way from 20 days to 3 months.

        It takes time .In fact, the hyperdrive time period is 30%, and the rest of 20 days after the operation.

        The hyphurope would have been going on for 3 months.

        Lasting time is not the same with a hieroglyphic-packed hiphop type.

        In the ages of 25, around 10 to 15 years of age,

        In the ages 35, for the last 10 years,

        In people of the age of 45, around 7 years.

        In people of the 55 year age of 55

        In people of the age of 55 years, there's been a hyperphthermia in the time of doing it by a physician.

        Announce

    The factors that make the influence of the highhotraphy better and more lasting .


        A hyperdrive operation with WWI machines.

        Doing hyperphotropic surgery by a physician.

        Proper recognition and look at different parts of the face to do the ultraviolet, which is possible by a physician