یکی دیگر از موارد استفاده از هایفوتراپی برای نواحی مختلف بدن میباشد .

این قسمتها شامل 

1- سینه ها 

2- شکم و پهلوها 

3- رانها 

4- باسن 

5- پشت بازوها

6- زانوها 

7- نواحی کشاله ران 

 افتادگیهای پشت رانها - بالا کشیدن سینها و فرم دادن به انها .لیفت کامل شکم .رفع شل شدن تمامی نواحی و در ضمن پیشگیری از بوجود امدن افتادگی و برگشت حالت ارتجاعی پوست و لیفت کامل بدن .فقط با دستگاه دابلو گلد و توسط پزشک امکان پذیر میباشد.