فاویپیراویر چیست؟


در سال گذشته، آغاز بیماری همه گیر کووید-۱۹ به بدترین بحران بهداشت جهانی در قرن گذشته تبدیل شده است.کشف یک عامل ضد ویروسی جدید و خاص در برابرSARS-CoV-2، یک برنامه‌ی زمانی طولانی و دشوار نیاز دارد.از این رو در این شرایط بهترین کار استفاده از داروهایی است که قبلاً در برابر سایر عفونت های ویروسی استفاده می‌شدند.یکی از این داروها فاویپیراویر است که در ابتدا به عنوان داروی ضد آنفولانزا در ژاپن به بازار عرضه شد.


فاویپیراویر برای اولین بار در مرکز بیماری همه گیر علیه SARS-CoV-2در ووهان استفاده شد.با شیوع همه گیر در اروپا  این دارو برای استفاده اضطراری در ایتالیا تأیید شد.و در حال حاضر در اکثر کشورهای درگیر با کووید-۱۹ مورد استفاده قرار می‌گیرد.در ژوئن ۲۰۲۰، این دارو تاییدیه DCGIرا در هند برای عفونت‌های خفیف تا متوسط کووید-۱۹ دریافت کرد.مکانیسم اثرگذاری داروی فاویپیراویر

در داخل بافت بدن، فاویپیراویر به فرم فعال دارو تبدیل می‌شود و اثر ضد ویروسی خود را از طریق مکانیسم های زیر اعمال می کند:


منجر به خاتمه سنتز پروتئین در ویروس می‌شود.

این دارو در رشته RNAویروس قرار می‌گیرد و از گسترش بیشتر آن جلوگیری می کند.

اخیراً ثابت شده است که فاویپیراویر در عفونت‌های آنفلوآنزا، می‌تواند باعث نوعی جهش زایی کشنده در ویروس شود و آن را به یک داروی کشنده ویروس تبدیل می‌کند.


بیشتر بخوانید:تفاوت های کرونا و آنفولانزا را می دانید؟!

کاربردهای داروی فاویپیراویر

آنفولانزا:

فاویپیراویر ۵۳ نوع ویروس آنفولانزا از جمله سویه های فصلی نوع AمانندH1N1وBرا مهار می‌کند.همچنین در برابر سویه های مقاوم به درمان ویروس، از جمله مهار کننده های M2وNAقابل استفاده است.


ابولا:

در طی شیوع ویروس ابولا در سال ۲۰۱۴، فاویپیراویر یکی از داروهایی بود که در لیست کوتاه WHOقرار گرفت.مطالعات نتایج دلگرم کننده‌ای برای این دارو نشان داد، اما، مشخص شد که فاویپیراویر در دوز اولیه ۶۰۰۰ میلی گرم و به دنبال آن ۲۴۰۰ میلی گرم در روز به مدت ۹ روز، در بیماران با ویرمی متوسط تا زیاد تاثیر دارد ، اما در بیماران با شدت بیشتر ویرمی تاثیر چندانی ندارد.به نظر می‌رسد که این دوز به خوبی تحمل می‌شود.یک مطالعه گذشته نگر همچنین نشان داد که بیماران تحت درمان با فایپیراویر شانس بقای بیشتری در برابر ویروس ابولا دارند.


ویروس‌هایRNAدار:

علاوه بر فعالیت فاویپیراویر در برابر ویروسهای آنفلوآنزا و ابولا، مشخص شده است که این دارو دارای اثر درمانی بر روی ویروس‌هایRNAدار مانند ویروس تب زرد، ویروس بیماری دست-پا-دهان و ویروس لاسا که باعث ایجاد تب خونریزی دهنده ویروسی و انسفالیت (عفونت و التهاب بافت مغز)می‌شود.


سارس کرونا ویروس (کووید-۱۹):

فاویپیراویر با مهار آنزیم‌های ویروس، باعث ورود اسان دارو به RNAویروس می‌شود.نتیجه گرفتند که آنالوگ های نوکلئوزیدی (مانند فاویپیراویر)داروهای امیدوار کننده‌ای در درمان COVID-19هستند.